DEFINICJA

Mnogie dziedziczne wyrośla  (Multiple hereditary exostoses – MHE) zwane obecnie dziedzicznymi mnogimi kostniakochrzęstniakami (Hederitary multiple osteochondromas – HMO jest rzadką chorobą u dzieci dotyczącą 1 na 50 tys. osób.

Obecnie HMO jest kwalifikowane do dużej grupy schorzeń zwanych dysplazjami kostnymi i w tej grupie jest  najczęstszą dysplazją.  HMO podobnie jak inne dysplazje kostne jest zaburzeniem genetycznym skutkującym zaburzeniami budowy kości i chrząstki, co prowadzi do nieprawidłowego wzrostu kości, deformacji oraz obniżenia wzrostu pacjenta. Zajęty może być cały układ kostny – zarówno kręgosłup, miednica, klatka piersiowa jak i kończyny.